Các loại Hợp đồng Công chứng

- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất. - Hợp đồng cho thuê, cho mượn nhà đất. - Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà xưởng. - Hợp đồng More »

 
Dịch vụ của chúng tôi
Để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng đó là được phục vụ một cách nhanh chóng và tiện ích nhất, chúng tôi có dịch vụ công chứng tại nhà

Để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng đó là được phục vụ một cách nhanh chóng và tiện ích nhất, chúng tôi có dịch vụ công chứng tại nhà. Qui trình thực hiện nhanh chóng, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng qui định của pháp luật. Cụ thể: 1.  Khách

Các loại Hợp đồng Công chứng
dir1341538185

- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà đất. – Hợp đồng cho thuê, cho mượn nhà đất. – Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà xưởng. – Hợp đồng mua bán tàu biển. – Hợp đồng mua bán, tặng cho ô tô, xe máy. – Hợp đồng vay tiền, mượn tiền. -

Luật Kinh doanh Bất động sản
Luat-kinh-doanh-bat-dong-san-Con-treo-den-bao-gio

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 63/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25

Luật Công chứng
images

LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về công chứng. Chương I NHỮNG

Luật Thương mại
Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác

LUẬT THƯƠNG MẠI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;   Luật này quy định về hoạt động thương mại.

Di chúc có thể được lập theo hình thức nào?
Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Hỏi:  Di chúc có thể được lập theo hình thức nào? Trả lời: VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU: Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội (viết tắt là BLDS 2005).  Ý KIẾN PHÁP LÝ: 1.  Di chúc là sự thể  hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình

Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn
Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Hỏi: Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn Trả lời: VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM CHIẾU: Luật Hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/6/2000 (gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000); Ý KIẾN PHÁP LÝ: Căn cứ Điều 95 Luật

Nhiều người cùng đứng tên chủ quyền đất
1429-thumb

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sở hữu nhà ở có nhiều người đứng tên đồng sở hữu, vậy khi ký hợp đồng mua bán/chuyển nhượng thì có cần vợ hoặc chồng của những người đứng đồng sở hữu cùng ký vào hợp đồng hay không ? Trả lời:   VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM

Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn khi công chứng
Để có thể chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cần có Giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh quan hệ vợ chồng

Hỏi:  Tôi và vợ tôi cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sổ hộ khẩu của gia đình tôi có ghi quan hệ vợ chồng giữa tôi và vợ tôi. Hiện nay hai vợ chồng tôi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên nhưng Văn phòng công

Lập di chúc với điều kiện không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào?
image_gallery1-300x199

Hỏi:  Bố tôi muốn lập di chúc để lại cho tôi một căn nhà nhưng với điều kiện là tôi không được bán, tặng cho hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào mà chỉ được dùng làm nơi sinh sống để các chị tôi khi đi xa về còn có chỗ ở. Việc lập